Portada  
Asociación Botánica y Micológica de Jaén
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1, Sección 1, num. nacional 587178 - NIF.: G23574296
 
XXI Jornades Micològiques de la Confederació Europea de Micologia Mediterránia CEMM. Arroyo Frío-La Iruela, 3 al 8 de novembre de 2013
 
Logo ABMJ
Bandera catalana
Logo CEMM
 
INSCRIPCIÓ
 
Les Jornades de 2013 es celebraran a Arroyo Frío – La Iruela (Jaen, Andalusia, Espanya) del 3 al 8 de novembre.

L’allotjament esta previst a l’Hotel Rural Montaña (http://www.hmontana.com), lloc a on es faran els àpats i tots els actes i estudis. En el cas de que es sobrepasses la capacitat d’allotjament de aquest hotel (unes 150 places) s’utilitzaran altres hotels, que estaran en un radi de 200 metres i sols per l’allotjament ja que tots els àpats es faran al Hotel Rural Montaña.

 
Preus totals per 5 nits i 6 dies, del 3 al 8 de novembre.
 
Habitació doble 375,00 € per persona.
Suplement per ús individual 75,00 €.

Aquests preus inclouen la pensió completa (begudes incloses) des de el sopar de diumenge a dinar de divendres (5 nits) i el sopar de gala del dijous.

 
Quotes d'inscripció.
 
Participants (i/o acompanyants) membres i socis de la C.E.M.M.: 40,00 €.
Altres participants no membres de la C.E.M.M.: 50,00 €.

Les fitxes d'inscripció s'han de enviar abans del 30 de juny de 2013 a la següent direcció e-mail: micobotanicajaen@gmail.com.

Enviar també còpia de la transferència bancària de la quota d’inscripció i edemes 100,00 € a compte del allotjament.

La transferència ha de ser sense despeses per el beneficiari i s’ha d’enviar a nom de:

ASOCIACIÓN BOTÁNICA Y MICOLÓGICA DE JAÉN.
Compte: 3067 0070 14 2108989423
Iban: ES20 3067 0070 1421 0898 9423
Swift (BIC): BCOEESMM067

El saldo  del allotjament s’haurà de pagar abans del 30 de juny del 2013 al mateix compte bancari, enviant còpia del pagament als organitzadors mitjançant l’adreça e-mail mencionada més dalt.

Quan s’hagi rebut el total i la fitxe d’inscripció, l’Associació organitzadora confirmarà per e-mail la reserva i pagament. Aquest e-mail s’haurà de presentar en el moment de la recepció i entrega de la documentació.

En cas de retard en la preinscripció, la quota d'inscripció s'incrementarà en un 50 %.

Si es cancel-la la inscripció abans del 30 de juny de 2013, no es tornarà la bestreta de 100 € de l'hotel ni la quota d'inscripció.

Si la cancel-lació es fa abans del 30 de setembre de 2013, no es tornarà el 50 % de l'hotel ni la quota d'inscripció.

En cas d’anul·lacions posteriors al 30 de setembre del 2013 no es tornarà res.

 
Per aquelles persones que no desitgin utilitzar els serveis d’allotjament proposats per l’Associació organitzadora, edemes de la quota d’inscripció, hauran de pagar una quota "only conference" de 150 €, en la que s’ incloent el material, les conferencies, els estudis en las sales i les sortides micològiques, i s’ha de pagar abans del 30 de juny del 2013 mitjançant una transferència al compte indicat més amunt.

Si edemes desitgen fer algun àpat es pagarà, el dia d’abans a la Secretaria de les Jornades i al preus següents:

Esmorzar: 6,00 €.
Dinar: 15,00 €.
Sopar: 15,00 €.
Sopar de gala: 25,00 €.

En tot cas, s’ha d’enviar la fitxa d’inscripció i còpia del pagament de la mateixa abans del 30 de juny del 2013, a l’adreça dels organitzadors indicada mes amunt.

 
AQUESTOS PREUS ESTAN CALCULATS AMB ELS IMPOSTOS VIGENTS EL 30 DE NOVEMBRE DEL 2012 I ES VEURIAN INCREMENTATS SI AIXO SUCCEIES QUAN ES REALITZIN LES JORNADES.
 
Número de cuenta para ingresos: ES20 3067 0070 1421 0898 9423
 
 
Asociación Botánica y Micológica de Jaén